Time Saving in Soil Survey

De input van de klant is van grote waarde

TerraIndex Expertgroup

De TerraIndex Expertgroup bestaat uit een groep betrokken gebruikers met ieder hun eigen speciale interesse. De experts denken actief mee over nieuwe ontwikkelingen waarin zij direct belang in hebben. De groep komt twee keer per jaar bij elkaar.

Nederland en België

We proberen TerraIndex zo goed mogelijk af te stemmen op de locale behoefte. Er is daarom gekozen voor een TerraIndex Expertgroup per land (Nederland en België). Zo komen alle land specifieke onderwerpen, met name regelgeving, gedetailleerd aan bod.

Alt Text
Alt Text

Toegevoegde waarde

Tijdens deze bijeenkomsten worden nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd, interactieve sessies gehouden en de prioriteiten voor de komende periode bepaald. De ontwikkelingen die de meeste toegevoegde waarde hebben voor de klant krijgen de hoogste prioriteit.

Experts op specifieke onderdelen

De direct betrokken experts worden door het jaar heen op de hoogte gehouden van de voortgang en regelmatig gevraagd naar feedback. Nieuwe functionaliteit wordt in releases met korte cycli gerealiseerd, zodat de resultaten snel teruggekoppeld kunnen worden.

Ook interesse om deel te nemen in de expertgroup? Stuur een mailtje naar service@terraindex.com.

Alt Text

Vraag nu een demo aan

Meer dan 3.000 bodemadviseurs en veldwerkers gebruiken TerraIndex om bodemonderzoek succesvol en precies uit te voeren.